Werkzaamheden

Meubels hebben door de jaren heen veel te verduren door veranderingen van plaats, lucht, licht en gebruik. Wat ik vaak tegenkom zijn scheuren door werking van het hout, beschadigde afwerking, missend fineer, slijtage door gebruik, vochtschade of schade door houtworm.

Mijn doel is het meubel in ere te herstellen. Ik zorg dat het karakter van het meubel behouden blijft en dat het meubel niet verder achteruitgaat. Ik gebruik materialen waardoor de restauratie omkeerbaar is, zoals bijvoorbeeld beenderlijm. Dit houdt in dat een restauratie weer ongedaan gemaakt kan worden in het geval veranderende inzichten in de toekomst dat wenselijk mochten maken.

Een aantal voorbeelden van de werkzaamheden die in mijn atelier worden uitgevoerd zijn:

– herstellen van verbindingen
– fineerwerk
– politoeren
– houtdraaien
– inleggen van leer

Furniture over the years many have to endure through changes of location, air, light and use. What I often encounter are tearing through the operation of wood finish damaged, missing veneer, abrasive, moisture loss or damage by woodworm.

My goal is to restore furniture. I care that the character of the furniture is maintained and that the furniture does not deteriorate further. I use materials which the restoration is reversible, such as gelatine. This means that a restoration can be undone in the case changing insights into the future that might make desirable.

Some examples of the work in my studio are implemented are:

– Restore of compounds
– Veneer work
– Polish
– Wood turning